Astrologie

Astrologie wordt in onze maatschappij al snel naar de vuilbak verwezen als zijnde niet wetenschappelijk, oude zever, te zweverig, te profetisch... Voor hen die er zich in verdiepen, gaat een wereld van kennis en begrip open. 

Astrologie is de oudste wetenschap die de mens kent... Boeren in Mesopotamie volgden de Maanstanden op de voet. Inca's en Maya's kenden zoveel astronomische details dat de huidige wetenschappers vaak voor een raadsel staan, hoe zij die wijsheid vergaard hadden.

Je moet geen supergenie zijn of een boekenworm om de energetische werking van ons zonnestelsel te leren kennen. Voor alle duidelijkheid, astrologie houdt zich bezig met het energetische effect dat planeten hebben, niet met hun astronomische gegevens. Wetenschappers kunnen perfect meten hoe groot onze Maan is en haar vermoedelijke gewicht of bodemsamenstelling maar wat het effect is van Volle Maan of Nieuw Maan bij mensen die Maangevoelig zijn... daar heeft de wetenschap zich nog niet mee bezig gehouden. Jammer, er zouden heel wat mensen minder slaappilletjes nodig hebben... 

Hoe dan ook is en blijft astrologie een mysterieus kluwen waarin een leek snel lijkt te verdwalen. Toch zit er een zeer strikte orde en structuur in astrologie maar iedere astroloog interpreteert deze gegevens naar zijn of haar eigen ervaring. Een open geest en volhardend engagement kan van iedere leek een geoefend astroloog maken. En daaraan begin je stapje voor stapje. 

Heb je zin om mee te gaan op het avontuur doorheen ons zonnestelsel, ga dan even kijken bij de opleidingen of kom eens langs op consult. Je bent van harte welkom.