Studiebegeleiding Bijles

Individuele studiebegeleiding:

Zijn er problemen met basiskennis of een specifiek vak, dan is de persoonlijke begeleiding en het opnieuw uitleggen van de materie een middel om de achterstand in te halen. Voor het niveau van de lagere school of het middelbaar is het aanbod: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, milieutechnieken, scheikunde en eenvoudige wiskunde... Max 2u, op afspraak, 20€/uur

Neem contact op via het formulier.